Allmänna villkor

Bokning

 • Avbokning av fönsterputs som sker senare än 24 timmar från bokningen debiteras med en fjärdedel av totalkostnaden, alltså innan RUT-avdraget.
 • Samtliga fönster ska vara tillgängliga på så vis att fönsterputsaren inte behöver plocka bort lampor, blommor, möbler etc. Det tillkommer en avgift om 150kr om ni önskar att vi gör det åt er.

Ömtåliga fönster m.m

 • Vi putsar inte fönster som redan har skador eller sprickor i sig. Inte heller gamla fönster som riskerar spricka när vi öppnar dem. Detta gäller även om gångjärnen inte är bäriga för att öppna utan risk för sprickor i glaset.
 • Persienner som ramlar ut utan att vi vart oförsiktiga tar vi ej ansvar för.
 • Ömtåliga material som inte tål vatten eller fönsterputsarens medel, exempelvis obehandlat trä eller stenskivor, ska kunden i förväg ha täckt över.
 • Vi ersätter heller inte gamla och utslitna persienner i fall de går sönder vid normal användning.

Betalning

 • Betalning sker i efterskott när arbete har utförts.
 • Faktura skickas med e-post efter utfört arbete. Önskas fakturan som brev med postgång tillkommer en fakturaavgift om 29 kr.
 • Betalningsvillkor för fakturor är 10 dagar. Vid försenad betalning har företaget rätt att ta ut en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen.
 • Kunden godkänner att företaget handlägger ansökan om skattereduktion till Skatteverket i enlighet med gällande lagstiftning. Efter att kunden har uppfyllt villkoren för ansökan om skattereduktion sänder företaget denna till Skatteverket.
 • Vid beslut meddelas både företaget och kunden av Skatteverket. Om kunden inte beviljas skattereduktion, helt eller delvis, är kunden betalningsskyldig för resterande belopp.
 • För din säkerhet är vi ansvarsförsäkrade upp till 10 miljoner per skada vid fönsterputs i Stockholm..
 • Verksamhetsskyddet hjälper till om företaget blir skadeståndsskyldigt på grund av skador på personer eller deras saker.
 • Eventuella avvikelser (såsom fler rum, uppgett fel antal fönster med spröjs, uppgett fel antal fönster på balkongen etc) från uppgifterna som lämnats till oss via telefon, mail eller i bokningen på hemsidan, kommer att korrigeras på fakturan mot verklighetens utfall.

Tillbaka till förstasidan

Vi putsar fönster i

Me Fönsterputs AB | Askängsbacken 8, 168 65 Bromma | 073-344 09 09​ | hej@mefonsterputs.se